Velký týden u nás v Bučači

2.7.2022

VELKÝ TÝDEN U NÁS V BUČAČI

Měli jsme naše druhé vnitropodnikové distribuční dny, ve kterých budeme pokračovat 2x týdně na podporu IDP žijících v/okolí Bučače. 

Do venkovských vesnic v oblasti, kde žijí vnitřně vysídlené osoby, jsme dodali asi 200 sad pomoci – ale přístup do našeho skladu může být obtížnější.

Poprvé jsme začali nakupovat volně ložené zboží přímo z Ukrajiny, abychom podpořili místní prodejce a minimalizovali dopad na životní prostředí.

Naše úspěchy tento týden byly možné jen díky úžasným ukrajinským dobrovolníkům z našeho týmu: Rocksolana, Volodmir, Veronika, Dima a mnoho dalších.
Дуже дякую!

BIG WEEK IN BUCHACH

We had our second in-house warehouse distribution days, which we will continue 2x weekly to support IDPs living in/around Bučač

We delivered around 200 aid kits to rural villages in the area where IDPs are living – but might have a harder time accessing our warehouse.

For the first time, we began buying bulk goods directly from Ukraine in order to support local vendors and minimize environmental impact.

Our successes this week were only possible because of our team amazing Ukranian volunteers: Rocksolana, Volodmir, Veronika, Dima and many more.
Дуже дякую!

Koridor UA z.s. 
IČO: 171 59 130 
Vokovická 685/14, 160 00, Praha 6 – Vokovice
info@koridorua.cz